Kort om arbeidsgiver
Klinikk for akuttbehandling, Avdeling for anestesiologi, Anestesilegar Molde

Avdeling for anestesiologi er legeeininga for anestesilegar.
Anestesi - og intensivavdelinga ved Molde sjukehus nyttar eit variert utvalg av moderne anestesimetodar og har ein godt oppdatert utstyrspark.
Det vert utført ca 4500 anestesiar i året fordelt på blautdelskirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk, ØNH, tann/kjeve og auge. I tillegg ytast også anestesitjenester til radiologisk avdeling (innkludert MR), medisinsk avd. og psykiatrisk avdeling.
Vi har ei kombinert postoperativ og generell intensivavdeling med totalt 19 senger fordelt på recovery, tung overvåkning og intensiv.
Vi yt eit fullverdig intensivmedisinsk tilbod på gruppe 2 sjukehusnivå, inkludert kontinuerleg nyreerstattande behandling.
Eininga har eit todelt vaktsystem der legar i spesialisering går 6-delt tilstadevakt med overlegar i bakvaktsordning.
Det kan bli aktuelt med tjeneste på andre sjukehus i foretaket for å oppnå kompetansemål i spesialiseringen.

Vi har ledig vikariat 100 % stilling for lege i spesialisering  frå snarast.

Arbeidsoppgåver

Legeoppgaver i fagområdet anestesiologi. 

Kvalifikasjonar

  • Søkjar må legge ved søknadsblankett for legestillingar.
  • Må beherska norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

  • Sjølvstendig
  • Ansvarsbevisst
  • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
  • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Per Johan Lans
Tittel: Konstituert seksjonsleiar lege
E-post: Per.Johan.Lans@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesileger Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Parkveien 84
6412 Molde