Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en nyopprettet, fast stilling som overlege ved Seksjon for hemostase og trombose (SHOT), avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet. SHOT er en av ti seksjoner ved avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo Universitetssykehus (OUS), og seksjonsleder er i ledergruppen ved avdelingen. Seksjonen har totalt 8.5 ansatte hvorav 1 seksjonsleder, 1 enhetsleder, 3.5 spesialbioingeniører og 3 bioingeniører. Seksjonsleder er også overlege og antallet overleger utvides nå til 2. SHOT er Norges største koagulasjonslaboratorium, og mottar mange prøver fra hele landet der det er mistanke om arvelig eller ervervet økt trombose- og/eller blødningstendens. Institutt for sjeldne sykdommer er nasjonalt kompetansesenter for pasienter med blødersykdom og SHOT er en viktig samarbeidspartner i diagnostikk og monitorering av behandling av pasienter med blødersykdom. SHOT har et bredt analyserepertoar og utfører cirka 50 ulike analyser. Seksjonen har et hyggelig, utviklende faglig miljø med jevnlige faglige møter og tett tverrfaglig samarbeid.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning. Tiltredelsesdato etter avtale.   
Arbeidsoppgaver
Den som ansettes skal blant annet delta i å besvare utredninger skriftlig, og besvare eksterne henvendelser med medisinske råd ved økt trombose- og blødningstendens. Vi ser det som en viktig del av virksomheten å etterstrebe at riktig test blir bestilt på riktig pasient til riktig tid, og reflekstesting er et viktig verktøy i våre skriftlige tilbakemeldinger til rekvirenten. I arbeidsoppgavene inngår det å gjøre en medisinsk vurdering av rekvisisjoner for å vurdere hastegrad og for å etterbestille ytterligere analyser på bakgrunn av klinisk informasjon og svar på en grunnpakke av analyseresultater. Det vil bli gitt opplæring i alle legeoppgaver ved seksjonen slik at de to overlegene ved seksjonen kan fungere som stedfortredere for hverandre. Den som ansettes vil få det medisinske hovedansvaret for analyser/virksomheten i et av de to fagområdene (økt trombosetendens eller økt blødningstendens) avhengig av egen interesse og tidligere erfaring. SHOT deltar også i tverrfaglige møter om pasientbehandling, og kontakt med rekvirenter er en viktig og prioritert oppgave. Vedkommende må videre delta i seksjonens kontinuerlige evaluerings- og utviklingsarbeid, f. eks. vurdering av nye aktiviteter og rutiner som bør etableres, og også ha medisinsk ansvar for enkelte av disse.

Kvalifikasjoner
 • Søker bør ha skandinavisk spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi. Klinikere med spesialistgodkjenning i annet fag eller biokjemikere med spesialkunnskap og bred erfaring i feltet økt trombose/blødningstendens er også velkomne til å søke.
 • Vi ønsker oss en faglig engasjert person med interesse for fagfeltet koagulasjon.  
 • Kjennskap til og erfaring med utredning av pasienter med økt trombose- og blødningstendens er en fordel.
 • Gode kunnskaper i skandinavisk språk er nødvendig. 
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Et lærerikt og spennende arbeid som er faglig utfordrende
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for medisinsk biokjemi
Kontaktpersoner
Navn: Carola Henriksson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22118356 / 23074134
E-post: uxcanr@@ous-hf.no; carola.henriksson@medisin.uio.no
Navn: Marie Skogstad Le
Tittel: Spesialbioingeniør
Telefon: 23072969
E-post: uxriog@ous-hf.no
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo