Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat for lege i spesialisering ved klinikk psykisk helsevern voksne. Klinikken yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør -Rogaland. Klinikken består av Stavanger, Sandnes, Sola, Ryfylke og Dalane DPS, samt avdelingene akuttpsykiatri, alderpsykiatri, affektiv og psykose og sikkerhetspsykiatri (sykehusposter).

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i psykiatri. Spesialistutdanningen vil foregå i klinikk for psykisk helsevern, voksne, Stavanger Universitetssjukehus.

Stillingen lyses også ut på legejobber.no. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av mennesker med ulike psykiske tilstander
 • Deltakelse i vaktlag for LIS
 • Arbeid i tverrfaglig tema
 • Bidra i undervisning og veiledning internt og overfor ulike studenter i praksis

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrke og klinisk erfaring fra psykisk helsevern vil bli vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2- nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevn, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr

 • Lønn ihht overenskomst
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • En inkluderende arbeidsliv (IA) -bedrift
 • Klinikken driver aktiv forskning på internasjonalt nivå, og det vil være mulig å delta i denne hvis ønskelig
 • Klinikken har ukentlig internundervisning og veiledning i samsvar med utdanningsreglene
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: medisinfaglig rådgiver/ overlege
Telefon: 51515656
Navn: Sissel Espedal
Tittel: Avd. sjef
Telefon: 51 51 52 25 / 466 62 067
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger