Kort om arbeidsgiver
HV har ca. 500 fast ansatte som er fordelt på Heimevernsstaben (HVST), Heimevernsets skole- og kompetansesenter (HVSKS) og 11 HV- distrikter. HVST har tilhold på Elverum og er ledelsen i Heimevernet. Som en del av denne vil du være til støtte for HV- distriktene innen fagfeltet. HV- distriktene er lokalisert på plasser rundt i landet og du kan påregne noe reisevirksomhet.


ARBEIDSOPPGAVER 
 • Faglig foresatt for legetjenesten i Heimevernet
 • Fagsjef Sanitet i Heimevernet
 • Rådgiver for Sjef HV, Distriktssjefer og G-4 i sanitetsfaglige spørsmål herunder føre tilsyn med og videreutvikle all sanitetsvirksomhet i HV innenfor utdanning, utrustning og operativ status.
 • Utføre overordnet saksbehandling og vurdering i santetsrelaterte spørsmål.
 • Bidra med faglige innspill ifm militære operasjons-, virksopmhet-, beredskap- og øvningsplanlegging samt innenfor Statement of Requirements (SOR) og Standing Operating Procedures (SOP) arbeid.
 • Overordnet medisinskfaglig foresatt for Heimevernets sykestuer.
 • Delta på trening, utdanning og øvning som en del av Heimevernsstaben (HVST) 
   
KVALIFIKASJONER
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og gdkjent turnus /LIS 1.
 • 1- 2 års tjenesterfaring som lege
 • Tilfredstille fysiske krav for stillingen (Karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4) og Medesinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig / NATO secret
 • Søkere som ikke har VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse.
Følgende krav bør være oppfylt:
 • Relevant spesialitet
 • VAB lege tjenesteerfaring
 • Gode engelskkunnskaper 
https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing


VI TILBYR
 • Stillingen er lagt til stillingskode 1521 oberstløytnants grad 24 timer pr. uke.
 • Lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr. 75 - 77. For medlem av Akademikerne lønnes stillingen i spennet: kr 704.000.- til kr 742.000.-
 • Alternativt kan den som tilsettes tilbys 100% stilling (37,5 timer pr.uke) 
 • Lønnes da etter Statens lønnsregulativ i ltr. 85 - 91. For medlem av Akademikerne lønnes stillingen i spennet: kr 923.000.- til kr 1.070.000.- avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Det trekkes 2%  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Heimevernsstaben
Kontaktpersoner
Navn: Grafsrønningen, Esten
Tittel: Seniorkonsulent
Telefon: 62 40 85 46
Navn: Eskedal, Leif
Tittel: Sjefslege Heimevernet
Telefon: 989 00 657
Hjemmeside
Arbeidssted
Terningmoen
Terningmoen
2406 ELVERUM