Kort om arbeidsgiver
Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisajson. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

Flymedisinsk institutt (FMI) er en avdeling i FSAN som støtter Luftforsvarets flyoperative virksomhet gjennom medisinsk sertifisering, undervisning, trening og rådgivning. Instituttet gjør også undersøkelser av sivile flygere. Hensikten med virksomheten er å bidra til sikkerhet og helse for de som flyr.

Ønsker du å være en del av dette miljøet ved FSAN/FMI, er det ledig stilling (37,5 t/uke) som flylege på gradsnivå kaptein/kapteinløytnant (OF 2).  Flylegen er direkte underlagt ledende flylege, og tjenestestedet er Ørland. Tjeneste ved FMI/Blindern, intops deployeringer og andre avdelinger/skvadroner utenfor tjenestested må pårgenes.


ARBEIDSOPPGAVER
 • Selvstendig rådgiving og faglig bistand innen flymedisin til Luftvingsjef og flyavdelinger
 • Aktivt oppsøkende arbeid på flyavdeling
 • Deltagelse i flyoperativ virksomhet
 • Undervisning i flymedisinske tema
 • Følge opp avdeling, individ og programmet "Care of the Flier"
 • Utøve klinisk virksomhet for flyoperativt personell
 • Lede lokalt flyoperativt HMS arbeid og delta i kommisjonsarbeid
 • Faglig ansvar for flymedisinsk virksomhet ved Luftvingen og flyavdelinger. 


KVALIFIKASJONER
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus/LIS1.
 • Det kreves 1-2 års tjenesteerfaring som lege 
 • VA-kurs.
 • Søkere som ikke har VA-kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse. 
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting (kar 4) og MEDSEL
 • Link til fysisk test krav: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
 • Det kreves sikkerhetsklarering SH/CTS 

Ønskelige krav:
 • Relevant spesialitet. Bør ha erfaring fra flymedisin, arbeidsmedisin eller relevant spesialitet.


PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre.


VI TILBYR
 • Du tilsettes som kaptein/kapteinløytnant i stillingskode 1519. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ for tiden kr 741 300,- til kr 860 300,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og mulighet for fysisk trening i arbeidstiden. 

 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Odd Ivar Lundseng
Tittel: Oberstløytnant/Ledende flylege
Telefon: 450 65 155
Navn: Eiterå, Bente
Tittel: Seniorkonsulent
Telefon: 63 92 69 02
Hjemmeside
Arbeidssted
Brekstad, Ørland Flyplass
Ørland, Hovedflyplass
7130 BREKSTAD