Kort om arbeidsgiver

Kreftklinikken har regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Midt-Norge innen klinikk, undervisning og forskning. I tillegg til klinisk erfaring og personlig egnethet, vil forskererfaring bli vektlagt. Kreftklinikken har som målsetting at alle overleger skal ha PhD. Det kan derfor, hvis driften tillater det, legges til rette for at LIS-leger kan få en slik forskningskompetanse under spesialistutdanningsløpet. Den akademiske virksomheten foregår i et tett og integrert samarbeid med NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kreftklinikkens forskningsstrategi: Fra pasientnær forskning til fremragende behandling, skal bidra til forskning og innovasjon på høyt internasjonalt nivå inngår som en naturlig del av diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter.

Kreftklinikken har virksomhet i Trondheim og Orkdal. Det må påregnes tjeneste på kreftpoliklinikken i Orkdal.

LEGER I SPESIALISERING, VIKARIATER
Vi har ledige flere vikariat fra 05.05.2020, varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Stillingen søkes via Webcruiter. Søknadsskjema for legestillinger skal benyttes. All relevant informasjon må vedlegges søknaden.
Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke ble hensyntatt i vurderingen. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Det søkes etter en lege som vil ta et medansvar for egenutvikling både klinisk og akademisk
 • Den som tilsettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning
 • Om nødvendig må det påregnes deltakelse i undervisning av medisinerstudenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Evne til å bidra positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Målrettet og strukturert
 • Vi vil legge stor vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende arbeidshverdag hvor du møter alle typer pasienter
 • Et godt faglig miljø og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. tilgang til personalhytter og bedriftsidrettslag
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sunil X. Raj
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 82 66 16
E-post: sunil.xavier.raj@stolav.no
Navn: Arne Solberg
Tittel: Avdelingssjef leger
Telefon: +47 72 82 58 46
E-post: arne.solberg@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim