Kort om arbeidsgiver
Da vår seksjonsoverlege går av med pensjon, søker vi etter en ny. Vi ønsker oss en fleksibel og faglig engasjert kollega.
Seksjon for psykosebehandling består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser.
Seksjonen er i oppstartfasen med å tilby judisiell observasjon.
Seksjonen har 6 over- og 4 underordnede legestillinger. Vi har per i dag 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon, Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon.
Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo. 

Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for legene.
Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. 
Holde tilsyn med at diagnostikk og behandling er i samsvar med retningslinjer og faglig forsvarlig standard.
Ansvar for at dokumentasjon og journalføring følger til en hver tid gjeldende lover og forskrifter. 
Medlem i seksjonens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
Forutsetter at søker behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Høy arbeidskapasitet.
Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Godt kollegialt miljø.
Spennende arbeidsoppgaver
Gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for psykosebehandling
Kontaktpersoner
Navn: Karin Ueland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 66 90 86 28
Navn: Hanne Neegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 66 90 85 92
Arbeidssted
Dikemark
Sykehusveien 15
1385 Asker