Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.
Organisasjonen Chief Financial Officer (CFO) er en pådriver for økt verdiskapning i konsernet. Vi har ansvaret for finansielle og juridiske funksjoner og representerer konsernet ute i finansmarkedene. En viktig oppgave for oss er etisk og finansiell etterlevelse av eksterne og interne standarder. Gjennom en aktiv håndtering av eiere og interessenter sikrer vi et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder.
GBS er Equinors interne leverandør av forretningsstøtte-tjenester. GBS leverer tjenester og ekspertise innen finans og kontroll, IT, HR, eiendom og kontor, prosjektressurser- og leveranser, sikkerhet og bærekraft, styringssystem og tjenestestyring. Våre tjenester leveres globalt til alle land hvor Equinor har tilstedeværelse. De strategiske prioritetene til GBS er brukeropplevelse, fremtidens arbeidsmåter og digital transformasjon. Ambisjonen vår er «Enabling a better Equinor».

Helse og arbeidsmiljø (HAM) er en del av sikkerhet og bærekraft (SSU) i GBS. Helse og Arbeidsmiljøsektoren er delt i tre avdelinger som består av yrkeshygienikere, leger, sykepleiere, psykologer, kjemiingeniører og ergonomer som bistår/rådgir drift innen helse og arbeidsmiljø. Avdelingene jobber på tvers av alle BA’er i Equinor og leverer til UPN installasjoner, MMP landanlegg, kontorlokasjoner og har globale leveranser.


ARBEIDSOPPGAVER
• Levere bedriftshelsetjenester i Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav
• Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier
• Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker og vernetjenesten i tilhørende resultatenhet
• Være del av et leveranseteam sammen med Yrkeshygieniker/ergonom/sykepleier
• Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til arbeidsmedisin
• Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandør i forhold til Helse og arbeidsmiljø
• I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag, og annen reisevirksomhet


KVALIFIKASJONER
• Cand.Med - må ha autorisasjon som lege i Norge
• Det er ønskelig at kandidaten er spesialist innen Arbeidsmedisin (ferdig spesialist eller i pågående utviklingsløp). For rette kandidat vil vi tilrettelegge for spesialisering
• Minimum 5 års relevant erfaring
• Erfaring fra industriell virksomhet samt fra bedriftshelsetjeneste er foretrukket
• Søker må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig


PERSONLIGE EGENSKAPER
• Vi søker en lege som er strukturert og løsningsorientert
• Søkeren må forstå og kan håndtere risiko
• Har sterke samarbeids og kommunikasjons evner
• Er fleksibel og evner å arbeide selvstendig så vel som i team
• Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger


VI TILBYR
Ikke bare en jobb: en karriere. Vi er et globalt selskap som tilbyr utallige muligheter, og oppfordrer deg til å utnytte disse for å bygge karrieren din på tvers av fagområder og geografiske steder.

Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og vårt aksjespareprogram.

Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi forstår at våre ansatte har forpliktelser utenfor jobben. Fleksibilitet er viktig for oss, enten det dreier seg om familieorienterte eller individuelle behov. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, anerkjenner vi viktigheten av å kunne hente barna, delta i forelesninger eller rett og slett bare nyte sosiale sammenkomster. Vi tilbyr derfor fleksible arbeidsordninger for en god balanse mellom jobb og privatliv.

Et inkluderende arbeidsmiljø. Vi tror at å omfavne våre ulikheter gjør oss sterkere. En inkluderende kultur er også grunnleggende for vårt arbeidsmiljø. Mangfold for oss er å omfavne erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonshemminger og mer- alt som hjelper oss å forme ideer og perspektiver. Inkludering innebærer at du kan være deg selv på jobb og at alle kan føle seg akseptert og verdsatt.


Generell informasjon
Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Equinor
Kontaktperson
Navn: Equinor ASA
E-post: gm_equinoremea@equinor.com
Arbeidssted
Onshore
Stavanger
4033 STAVANGER