Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling ledig fra 04.05.2020 

BUPP Fredrikstad har totalt 28 fagstillinger og 5 merkantile- samt seksjonsleder. Seksjonen har 3 overlegestillinger samt 2 LIS stillinger. Poliklinikkens lokaler ligger sentralt i byen.

Psykisk helsevern for barn og unge i Sykehuset Østfold er i en prosess der det satses på utvikling av polikliniske og ambulante tjenester. I denne prosessen trenger vi engasjerte og faglig solide medarbeidere. Legene er sentrale i dette arbeidet. 

Poliklinikken har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelse (OCD).

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom etter gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Deltagelse i tverrfaglige team internt og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat
 • Kontakt med henvisende lege/fastlege
 • Rådgiving og veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS
 • Aktiv deltagelse i poliklinikkens fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig engasjement innenfor barne- og ungdomspsykiatri og med et ønske om å bidra til en god utvikling av poliklinikken

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Hyggelig arbeidsmiljø preget av faglig engasjement
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning gjennom KLP 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Z Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91594972
Arbeidssted
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Nygaardsgt. 13
1606 Fredrikstad