Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat i 40 % stilling for tilsynslege frå 01.03.20 til og med 31.08.20. Stillinga kan kombinerast med vikariat som fastlege i 60 % (3 dagar pr. veke) ved Jæren legesenter i same periode, kontaktperson Åge Skretting, tlf. 92626099.

Opplæring vil bli gitt. Du vil bli med i sjukeheimsforum for sjukeheimslegane i kommunen, som har regelmessige møter. Klepp kommune er kjend for sitt gode samhald blant legane, og du vil bli del av eit godt kollegium.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Klepp kommune
Kontaktperson
Navn: Roman Benz
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 48136838
E-post: roman.benz@klepp.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: ajh
Arbeidssted
Sirkelen sjukeheim
Olav Hålandsveg
4351 KLEPPE