Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig vikariat for lege i spesialisering i anestesi. Oppstart snarest eller
etter nærmere avtale. Vikariatets varighet er ut august 2020.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av
flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i
dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og
badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere.
Sykehuset har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et nedslagsfelt på i 77 000
innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i
Tromsø.

Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana driver i dag generellkirurgi, inkl. mage-tarm kirurgi, generell
gynekologisk kirurgi og et bredt spekter av ortopedisk kirurgi, inkl. protesekirurgi og ryggkirurgi. Sykehuset
har fullverdig akuttkirurgisk beredskap.

Arbeid som anestesilege omfatter alle fagets fire søyler; anestesi, intensivmedisin, smertemedisin og
akuttmedisin. Anestesiavdelingen har ansvaret for behandlingen av nyfødte inntil evt. overflytting til
barneavdeling.

Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 2 år godkjent utdanningstid. Det er også
mulig å gjennomføre sideutdanning i indremedisin ved sykehuset. Anestesiavdelingen i Mo i Rana har 4
overlegestillinger og 2 LIS stillinger. Det er i dag 4-delt vakt for både overleger og LIS. Vaktordningen for LIS
vil kunne tilpasses noe ut fra den enkeltes behov.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene operasjonsavdelingen med anestesiologiske tjenetester
 • Ansvar for intensivavdelingen med både kirurgiske og medisinske pasienter og med kapasitet på inntil 2 respiratorpasienter
 • Betjene fødeavdelingen med omlag 300 fødsler per år
 • Arbeid i akuttmottaket hvor anestesilegen inngår i både traumeteamet, indremedisinsk akutteam og barne-Best team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av spesialiteter
 • Bidrar til å utvikle avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar ned behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Ansvarsbevisst
 • Ha respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 98607336
E-post: andreas.wagner@helgelandssykehuset.no
Navn: Christian Wiltch
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 45851473
E-post: Christian.wiltch@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana