Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen har en listestørrelse på 1500 pasienter. Legesenteret er veldrevet med gode rutiner og holder til i lokaler sentralt på Majorstuen. Legene er selvstendig næringsdrivende og vi er organisert som et AS.
Listen har vært ivaretatt av samme lege siden 2004. Pasientpopulasjon, journal og drift bærer preg av oversikt og kontinuitet.
Legegruppen er pr i dag en fem-legepraksis med 2 kvinnelige og 3 mannlige leger. Journalsystemet InfoDoc er tilknyttet Helsenett og betalingsautomat. Vi har pr i dag 3,8 sekretærer og eget laboratorium. 

Vi er opptatt av kollegialt samarbeid og deltagelse i faste møter (personalmøte, legemøte, styremøte, og psykiatrien).  
Legen som tiltrår må forplikte seg til intern samarbeidsavtale, husleiekontrakt og aksjonæravtale.  
Hver lege har ansvarsområder som berører selve driften.   
 
Betingelser for overtakelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale og inngå fastlegeavtale med Bydel Frogner.

Tiltredelse etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver Rolf Sørlie, tentativ oppstartdato 02.06.2020.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver
Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges. 

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste (eller tilsvarende), samt høyskole/universitet/embedstudie. 
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Det forutsettes at tiltredende lege har arbeidskapasitet og tilstedeværelse til å ivareta liste-ansvaret.
Krav om politiattest
3 referanser bes oppgitt 

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Vi dekker ø- hjelp og ferieavvikling for hverandre, slik at kollegial fraværsordning er en forutsetning.  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Samuel McManus
Tittel: Fastlege
Telefon: 46427173
E-post: drsammcmanus@gmail.com
Navn: Rebekka Johnsen Wangensteen
Tittel: Fastlege
Telefon: 48277227
E-post: reb.j.w@online.no
Navn: Neelam Anjum
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 902 36 157
E-post: neelam.anjum@bfr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Majorstukrysset legegruppe
Bogstadveien 72
0366 OSLO