Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har p.t. fem kommuneoverleger i ulik stillingsstørrelse organisert i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling og Seksjon for helse og velferd. Kommuneoverlegene har fordelt hovedarbeidsområdene innen kommunens samlede virksomhet. Den ledige stillingen er plassert i kommunaldirektørens stab i Seksjon for helse og velferd. Seksjonen har ansvar for de fleste oppgaver under helse- og omsorgstjenesteloven. Kommuneoverlegene i stab har en utadrettet virksomhet og gir også medisinskfaglig rådgivning til andre seksjoner, spesielt i Seksjon for utdanning og oppvekst.
 
Hovedoppgaver
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Hovedoppgavene er medisinskfaglig rådgivning overfor kommunens ledere på flere nivåer, samhandling med eksterne aktører, beredskapsarbeid, smittevern, kvalitetsarbeid, oppfølging av fastlegeordningen og legetjenesten, plan- og utviklingsoppgaver og saksbehandling.
Kommuneoverlegen forbereder saker og høringer til administrativ og politisk behandling, samt bistår ved tilsyn og i krevende enkeltsaker ved behov. Forøvrig fordeles oppgaver etter kapasitet og kommunens behov, og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver avhengig av dette.
 
Kvalifikasjoner
- Vi søker etter spesialist i samfunnsmedisin eller lege med interesse for samfunnsmedisin. Kommunen ønsker primært spesialister i kommuneoverlegestillingene og vil derfor legge til rette for samfunnsmedisinsk spesialisering, etter nærmere avtale.
- Norsk autorisasjon som lege.
- Det er ønskelig med allmennmedisinsk erfaring.
- Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar.
- Stillingen krever gode norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.
 
Lønnsopplysninger
Stillingen er normert som kommuneoverlege, stillingskode 8451, internkode 8237. Lønn etter avtale.
 
Vi kan tilby
- et stimulerende og flerfaglig arbeidsmiljø i helse- og velferdsstaben og mange legekollegaer i kommunen, både kommuneoverleger og kommuneleger. Fredrikstad kommune ønsker å videreutvikle et robust og attraktivt samfunnsmedisinsk miljø.
- tilhørighet til team med høyt faglig nivå,
- fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
- god pensjonsordning.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Helse og velferd
Kontaktpersoner
Navn: Berit Løkken Finess
Tittel: Kommuneoverlege og avdelingsleder for kvalitetsavd.
Telefon: 404 68 911
E-post: berfin@fredrikstad.kommune.no
Navn: Guro Steine Letting
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 996 02 781
E-post: gurs@fredrikstad.kommune.no
Arbeidssted
Nygaardsgata 14
Nygaardsgata 14/16
1602 FREDRIKSTAD