Kort om arbeidsgiver
Vår mangeårige overlege for beredskap går over i annen stilling innenfor Helse Sør-Øst og vi søker hans etterfølger. Vi søker derfor ny
medarbeider til spennende og utfordrende stilling som medisinsk rådgiver – helseberedskap - i stab medisin, helsefag og beredskap. Stillingen er plassert i stabsenheten og vil rapportere til medisinsk direktør. Oslo universitetssykehus HF har egen sikkerhetssjef og egen beredskapsleder IKT. Overordnet ansvar for helseberedskap
i klinikkene ligger i stabsenheten, og de medisinske vurderinger som ligger i dette arbeidet ligger til denne stillingen. Stillingen ønskes kombinert med øvrige oppgaver i stab medisin, helsefag og beredskap, og dette vil gi stillingen mer varierte oppgaver enn den har hatt tidligere.  


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk rådgiver for fagområde helseberedskap for medisinsk direktør
 • Være del av beredskapsledelse ved foretaket, inkludert å utføre stabens oppgaver for foretakets kriseledelse og beredskap
 • Lede beredskapsområde, utvikle og vedlikeholde beredskapsplaner på foretaksnivå
 • Planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser i foretaket
 • Representere Oslo universitetssykehus HF i relevante fora innen beredskapsområde
 • Delta i vurderinger knyttet til beredskap inn i nye bygg i «Nye OUS-prosjekter»
 • Bistå i generell saksbehandling i stabsenheten og de tilhørende stabsavdelinger                

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent spesialitet
 • Erfaring fra arbeid med helseberedskap
 • Utdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forskererfaring
 • Bred erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten         
 • God organisasjonsforståelse, gode samarbeidsevner og erfaring med endringsarbeid

Personlige egenskaper
 • God evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Analytisk og strukturert
 • Interesse for beredskap, innovasjon og utviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å samarbeide i team
 • Gjennomføringsevne innenfor gitt ansvar

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling ved landets største og mest komplekse helseforetak
 • Store muligheter for å delta i utvikling beredskapsfunksjonen og av helsetjenesten i en faglig sterk organisasjon
 • Muligheter for å bidra til utforming beredskap og klinisk drift i fremtidens sykehus
 • Et godt arbeidsmiljø med tverrfaglighet og mange dyktige medarbeidere
 • Personlig utvikling innen administrativ retning
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Myhren
Tittel: Direktør
Telefon: 46667103
Arbeidssted
Medisin og helsefag, Direktørens stab
Kirkeveien 166
0450 Oslo