Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg DPS har ledig 6 mnd. vikariat ved Døgnbehandling for lege i spesialisering (LIS3) . Klinikk for psykisk helsevern har ledig 6 mnd. vikariat for lege i spesialisering (LIS 3).

Sykehuset har et velfungerende rotasjonssystem mellom de lukkede sengepostene og DPS.
Vi søker etter leger med gode samarbeidsevner og med interesse for kunnskapsbasert praksis som ønsker å bli spesialist i psykiatri eller har startet spesialistutdanningen. Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt, samt personlige egenskaper og egnethet.

Vi tilbyr:
  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
  • God pensjonsordning i KLP
  • Et aktivt beriftsidrettslag med bredt tilbud
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Klinikk for psykisk helsevern
Kontaktpersoner
Navn: Rune Årskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 948 27 306
E-post: arru@lds.no
Navn: Anne Kamps
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 996 142 182
E-post: ankam@lds.no
Søknad
Søknad merkes: 2020-009
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Lovisenberggt. 21, Oslo
Lovisenberggt. 21
0440 OSLO