Ved Kvinesdal legesenter er det ledig et vikariat fastlegehjemmel fra 010320 i 1 år med mulighet for forlengelse/fast stilling.
Kommunen vil legge til rette for ALIS- utdanning.
 
 Legesenteret ligger i Kvinesdal kommune som har ca. 6000 innbyggere. Kommunen ligger midt mellom Kristiansand og Stavanger.
 
Legesenteret er en 7-legepraksis (6 leger + turnuslege). Det praktiseres fellesliste. Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning utenom kontortid som er lokalisert til Sørlandets sykehus Flekkefjord. System-X datasystem.
 
Til stillingen er det tillagt kommunal stilling i inntil 7,5 timer/uke.
 
Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet/samarbeidsevne vektlegges.
Fullført turnus/LIS 1 er et krav.
 
Mer info : lege Harald Benjamin Johnsen  tlf 92429777  / lege  Dag Torgeir Tollaksen 41202158 evt Kvinesdal legesenter  tlf 38357080.
 
Søknad sendes: Kvinesdal kommune v/kommuneoverlegen Rådhuset, Nesgt.11  4480 Kvinesdal innen 090220. Gjerne elektronisk via hjemmesiden til kommunen:
www.kvinesdal.kommune.no
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kvinesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Harald Benjamin Johnsen
Tittel: Lege
Telefon: 924 29 777
Navn: Dag Torgeir Tollaksen
Tittel: Lege
E-post: 412 02 158 / Kvinesdal legesenter tlf 38357080
Søknad
Søknad sendes: Kvinesdal kommune v/kommuneoverlegen Rådhuset
Nesgata 11
4480 KVINESDAL

Arbeidssted
Kvinesdal legesenter
Farmonen 11
4480 KVINESDAL