Kort om arbeidsgiver
Ved Rana lokalmedisinske senter er det ledig
  • 100% fast stilling som fastlege, fra 01.07.2020
Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt drevet legekontor med seks fastleger og to turnusleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret ansvaret for rød respons på dagtid, gjestepasienter og helsetjenester til asylsøkere /flyktninger. Kontoret er godt bemannet med hjelpepersonell, og benytter Infodoc Plenario journalsystem. Senteret deltar i det fem-årige pilotprosjektet «primærhelseteam», hvor det utprøves en ny modell for fastlegevirksomhet i teamarbeid med sykepleier og helsesekretær.

Den ledige stillingen har listetak på 900 pasienter, fordelt på fem kurative dager per uke. Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse per vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned.

Vi søker etter leger som er interessert i allmennmedisin og i teamarbeid, og som ønsker spennende faglige utfordringer. Det er ønskelig med en lege som kan fungere som veileder for LIS1, og har tilstrekkelig erfaring fra akuttmedisin til å kunne delta i rød respons. Ved legesenteret tilbys et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste / LIS1
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig
  • Relevant arbeidserfaring fra allmennpraksis
  • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
  • Må kunne arbeide selvstendig og i team
  • Erfaring fra allmennpraksis
  • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, eller ev. LIS-3 lege
Lege som ansettes må ha gjennomført LIS1 og være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 5. februar 2020
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Røssvoll
Tittel: seksjonsleder ved Rana lokalmedisinske senter
Telefon: 979 53 447
E-post: silje.rossvoll@rana.kommune.no
Navn: Frode Berg
Tittel: kommuneoverlege Rana kommune
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2020/014
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
Jernbanegata 16
8622 MO I RANA