Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig stilling som overlege ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Nevroklinikken består av seksjon for generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevroimmunologi, nevrorehabilitering, poliklinikk, nevrofysiologi, nevropsykologi samt seksjon for forskning og utvikling. Klinikken har stort pasientvolum som gir et bredt grunnlag for sub-spesialisering innen nevrologi. Som ledd i tilrettelegging for økende klinisk aktivitet søker vi etter nye spesialister i nevrologi. 

Klinikken har pt. 5 professorater. Vi har produktive forskningsmiljøer innen
hjerneslag, hodepine, multippel sklerose, Parkinson, kognitiv svikt og demens
og nevropsykologi. Vi ønsker videreutvikling
spesielt innen tidlig-diagnostikk, vanlige nevrologiske tilstander og tilstander med udekket behandlingsbehov. Vitenskapelige
ambisjoner og eventuell erfaring vektlegges i tillegg til bred klinisk
erfaring. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell.

Arbeidsoppgaver

 •  Deltakelse i kliniske arbeidsoppgaver (sengepost, poliklinikk), inkludert deltakelse i 11-delt bakvaktsordning med egne vaktlag for cerebrovaskulære sykdommer og for generell nevrologi.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker søkere med generell nevrologisk kompetanse, gjerne med spesiell interesse innen epilepsi eller bevegelsesforstyrrelser
 • Ved eventuell intern ansettelse kan annen stilling bli ledig, og søkere med annen faglig interesse oppfordres også til å søke
 • Kompetanse innen klinikk og forskning vektlegges

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og samarbeidsegenskaper i team og organisasjon vektlegges
 • Spesialister i nevrologi og kandidater med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres til å søke

Se for øvrig strategisk plan for Ahus (www.ahus.no ) for faglig profil, klinikkens og foretakets satsningsområder  

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og forskningsprosjekter 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter og rettigheter som følger gjeldende overenskomst. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Stillingene lønnes etter gjeldende overenskomst. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Trond Nysted
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 95 52
Navn: Tormod Fladby
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67 96 00 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien25
1478 Lørenskog