Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss! En av våre ALIS skal ut i utdanningspermisjon og det åpner seg derfor en ledig stilling hos oss.

Vi søker lege i legetjenesten Aker med arbeid på KAD og Legevakt Aker fra 16.03.20-14.01.2021.

Hos oss vil du arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker, og på Legevakt Aker med hovedansvar for ambulansemottaket. KAD Aker har 72 senger. Legevakt Akers ambulansemottak tar imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 52 000 konsultasjoner i året. KAD-avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen jobber systematisk med å øke andelen spesialister og har også søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin.

Vi har fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling. Gode pasientforløp, «hva er viktig for deg» og bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling er sentrale satsingsområder. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.

Avdelingen er del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.
Arbeidstid: 35,5 t/u i tredelt døgnturnus med helg.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Det kan ved interne ansettelser åpne seg mulighet for andre vikariater.


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk pasientrettet arbeid.
 • Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell

Kvalifikasjoner
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD /andre relevante kliniske avdelinger vektlegges.
 • Refusjonsrett fra HELFO.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
 • Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
 • Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
 • Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjehelsetjeneste.
 • Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
 • Fast lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
KAD/LV Aker leger
Kontaktperson
Navn: Jon Hjellum Vibeto
Tittel: Ass. seksjonsoverlege, KAD og Legevakt
Telefon: 41469530
E-post: jon.vibeto@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO