Astafjordlegen har følgende stilling ledig:

Fastlegehjemmel for snarlig tiltredelse. Stillingen må påregne ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet.
 
Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø.
 
Stillingen inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner. Dette gir for tiden 22- delt vakt.
Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet, og er samlokalisert med KAD senger.
 
Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege
- Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
- Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo
- Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
- Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes
- Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven
 
Personlige egenskaper
- Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både
pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen.
- Høy faglig kompetanse
 
Vi tilbyr
- Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
- 37,5 timers uke, legevakttjenesten kommer i tillegg
- Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
- Varierte oppgaver
- Erfarne helsesekretærer
- Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell
- Meget gode vilkår for spesialistutdanning
- Fantastiske naturmuligheter
- Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
- Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
- Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte
 
Søknad sendes
Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk på www.salangen.kommune.no, ledige stillinger.  Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved oppmøte på kommunehuset i Strandveien 33 eller på tlf. 77172000. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju.
 
Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss.
 
Søknadsfrist 09.02.2020 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Salangen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Victoria Hanssen
Tittel: Administrerende leder
Telefon: 92065113
E-post: victoria.hanssen@salangen.kommune.no
Navn: Lars A. Nesje
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 98290444
E-post: lars@salangen.kommune.no
Arbeidssted
Astafjordlegen
Strandveien 33