Kort om arbeidsgiver

Det lyses ut 2 vikariater på ett år med mulighet for forlengelse som LIS 2/3, innen kardiologi/gastroenterologi/generell indremedisin ved Medisin øvre Telemark.

Vikariatene er ledig fra dags dato og den andre fra 1. mars 2020.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av søkerne som foreligger.

Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling.
Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet.
Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44.000.
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Arbeidsoppgaver

Generell indremedisin:

 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet.
 • Etter hvert poliklinikk ved klinikkens seksjoner (hjerte, nyre, lunge, gastro, hematologi og infeksjonsmedisin)
 • Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning  
 • Veiledning av LIS 1   

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • Erfaring og interesse for akuttmedisin vil bli vektlagt.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Læringsmål innenfor generell indremedisin. Læringsmål for Lis 2/3 i stor grad innenfor gastro/hjerte/lunge, samt nyre og hematologi. Samarbeid med Skien må påregnes.
 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og forskning
 • Varierte arbeidsoppgaver og god tilgang til prosedyrelæring
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og hematologi. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Egen veileder
 • Kurs og fordypningsdager
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Hegard
Tittel: Overlege
Telefon: 35021374
Navn: Anne Olaug Aase
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91790375
E-post: aaao@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden