Kort om arbeidsgiver
Meget sentralt beliggende legekontor i Bergen sentrum med 2 fastleger. Vi har 2 helseskretærer i tilsammen 1,5 årsverk. Svært godt kollegialt samarbeid og trivelig arbeidsmiljø, moderate driftsutgifter og praktisk beliggenhet.

Pasientgruppen er variert så arbeidsdagen blir aldri kjedelig. Mulighet for å arbeide som vikar i en periode kan diskuteres dersom dette skulle være ønskelig.
Legesenteret er organisert som et selskap med delt ansvar (Legene på Tårnplass DA), hvor legene står for driften av legesenteret. Det er opprettet en internavtale legene imellom.
Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, og har velutviklet elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere. Velutstyrt laboratorium med EKG, spirometri, 24 t blodtrykksmåling. Betalingsautomat fra Melin Medical, elektronisk og telefonisk kommunikasjon med pasientene i Pasientsky.

Nåværende listelengde er 1000 pasienter. Kan økes dersom ønskelig.
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver overtar nåværende praksisinnehavers andel i Legene på Tårnplass og inngår internavtale med den andre legen før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må også ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
  • Lege med spesialitet i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt.
  • Autorisert lege med gjennomført LIS1.
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Lindseth
Tittel: Fastlege
Telefon: 95119560
Navn: Karsten Sylta
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 55565205
Arbeidssted
Christian Michelsens gate 1
5012 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image