Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Averøy legesenter med overtakelse 01.04.2020 eller etter avtale.

Det er Averøy kommune som inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Det må påregnes kommunal deltidsstilling og plikt til deltakelse i kommunalt legevaktsamarbeid. Kommunal stilling er p.t. 13 % av hel stilling.

Averøy kommune har vedtatt et kommunalt etableringstilskudd på kr. 250 000 som utbetales ved signering.

  Stillingens ansvarsområder er
Fastlegeparaksis og kommunale legeoppgaver som kommuneoverlege. Kommuneoverlegeoppgavene deles pt. med en annen lege. Stillingen inkluderer bl.a. oppgaver som medisinskfaglig rådgiver og smittevernlege.
Stillingen inngår i legevaktordningen. Averøy kommune har legevaktsamarbeid med kommunene Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. Legevakten er lokalisert på Kristiansund sykehus og vaktbelastningen er ca. 25-delt vakt. Vaktene organiseres med kveldsvakt og nattevakt med bakvakt i hjemmevakt på kveldstid. 

  Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege
Det er ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin
God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

  Vi søker lege
Med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin.
Evne til løsningsorientert tenkning med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
Fleksibilitet og arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

   Vi krever
Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Oppgi HRP-nummer i søknaden.
Tilsettingen forutsetter at det fremlegges gyldig og tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Førerkort min. kl. B

 Annet
Inngåelse av avtale om fastlegehjemmel skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaleverk. For den kommunale stillingen skjer ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Averøy kommune
Kontaktperson
Navn: Sølve Grimstad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 71513650/91884219
E-post: solve.grimstad@averoy.kommune
Hjemmeside
Arbeidssted
Averøy Legesenter
Bruhagen
6530 AVERØY