Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling for spesialist i radiologi, med tiltredelse i løpet av våren 2020

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold er kjent for høy faglig standard, positiv innstilling og et godt arbeidsmiljø. Vi driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Vi har også en omfattende intervensjonsvirsomhet. Avdelingen har for tiden 30 overlegestillinger og 10 LIS. Alle legene er organisert i en felles legeseksjon og deltar i vakt.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV.

 

Arbeidsoppgaver

 • Granskning av alle typer undersøkelser (konvensjonell radiologi, CT og MR)
 • Utføre ultralyd og gjennomlysning
 • Signering av alle typer undersøkelser
 • Supervisjon og veiledning av LIS
 • Undervisning
 • Vurdering av innkomne henvisninger
 • Demonstrasjoner og kliniske møter
 • Vesentlig er legene lokalisert ved Kalnes, men arbeid i Moss må påregnes (for tiden ca. 5 uker per år)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk godkjenning som spesialist i radiologi
 • Erfaring med akuttradiologi/vaktarbeid
 • Solid erfaring i generell radiologi
 • Erfaring med alle modaliteter inkl. ultralyd, CT og MR
 • Erfaring med nevroradiologi eller onkologisk radiologi er ønskelig
 • Leger i spesialisering med kort tid til godkjenning er velkomne til å søke

Personlige egenskaper

 • Meget gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et spennende og aktivt fagmiljø som innebefatter alle modaliteter
 • Vi ønsker å legge til rette for faglig fordypning og utvikling i samarbeid med hver enkelt medarbeider
 • Moderne maskinpark med bla. tre MR- og fem CT-enheter i avdelingen
 • Det avsettes tid til deltakelse på kurs, og det er velfungerende ordning for overlegepermisjon
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jostein Gleditsch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 16 436
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk
Kalnesveien 300
1714 Grålum