Sandefjord ligger ved Vestfold-kysten med 63000 innbyggere. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge, flyplass og tog. Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, psykisk helsetilbud, frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med ansatt daglegevakt. Vi har per i dag 55 fastleger med gjennomsnittlig listelengde på 1170 pasienter, og et velfungerende tillitsvalgtapparat.
 
Fastlegehjemmel ved 3-legesenteret Landstad legesenter blir ledig vår/sommer 2020 når kollega går av med pensjon etter fylte 70 år. Praksisen har pt listetak på 600 pasienter, men legesenteret har kapasitet for at ny hjemmelshaver øker listetaket.
 
Hjemmelen er lokalisert til Landstad legesenter, Landstadsgt 27, 3210 Sandefjord
Kontaktperson: Åge Petter Berntsen, tlf: 901 20 285
 
Landstad legesenter er en veldrevet 3-legepraksis organisert i et felles driftsselskap; Landstad legesenter AS. Arbeidsppgavene i selskapet deles mellom kollegaene. Selskapet skal økonomisk "gå i null" . Legene står selv fritt i valg av egen drifts-form.
 
Praksisen har sentral bylokalisering med leieareal på 160 kvm og gode parkeringsmuligheter. Universell utforming. Infodoc Plenario journalsystem med integrasjon med Helsenorge.no.  Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet, og det er 2,3 årsverk ansatte dyktige, stabile og godkjente helsesekretærer.
 
Kvalifikasjoner:
· Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller godkjent allmennlege iht til Helfos regler
· Svært gode norsk-kunnskaper
· Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
· Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:
· Særlig interesse for allmennmedisin
· Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
· God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
· Interesse og evne for drift av privat legesenter

Kun søknader med minst 2 referanser blir vurdert.

For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt: kommuneoverlege Susanne Prøsch, tlf: 918 90 093
 
Søknadsfrist: 2. februar 2020
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Monics Prøsch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 918 90 093
E-post: Susanne.Monica.Prosch@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Landstad legesenter
Landstadsgt 27
3210 SANDEFJORD