Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt søker overlege i barne- og ungdoms og/eller voksenpsykiatri til et 3-årig prosjekt: Opprettelse av FACT-UNG Grünerløkka og FACT-UNG St. Hanshaugen. Prosjektet har ambisjon om å bli videreført og varig. Skulle prosjektet avsluttes vil stillingen som overlege bli fast ved Nic Waals Institutt.
 
FACT-UNG er et 3-årig pilotprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt  og bydel Grünerløkka/Helse og mestring og bydel St. Hanshaugen. FACT-UNG, Flexible Assertive Community Treatment, teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena, sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. De to teamene vil være separate FACT-UNG-team for hver sin bydel, men det vil i utviklingsarbeidet være naturlig med et godt samarbeid. Dette understrekes også av at vi i rekrutteringen søker delte stillinger der enkelte roller vil være aktive i begge team. Stillingen som overlege vil være estimert som 40 % tilknyttet FACT-UNG Grünerløkka, 40 % FACT-UNG St. Hanshaugen og 20 % poliklinikk Nic Waals Institutt. Samarbeid og tilhørighet til legegruppen ved Nic Waals Institutt vil være naturlig for overlegen som inngår i FACT-UNG-satsningen i våre bydeler.  

 Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12-18(23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke greier å nytte seg av eller har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har lav funksjonsfungering, ofte kombinert med manglende diagnose og rusutfordringer. Vi har god erfaring med FACT voksne og FACT eldre som et godt tilbud til målgrupper som ikke selv oppsøker hjelp, men som har behov for behandling og oppfølging der de bor. 

 Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Det skal opprettes FACT-UNG-team i både Grünerløkka og St. Hanshaugen bydel. For å lykkes med å utvikle en ny modell er det viktig å ha et nært samarbeid med klinikken. Tilhørighet og kjennskap til Nic Waals Institutt og vår behandlingslinje er en viktig kompetanse for de ansatte som hører til NWI, men har sitt daglige tilholdssted ute i bydel. Det er positivt, men ikke en nødvendig forutsetning for å søke stillingen at man har kjennskap til klinikken. For overlegestillingen vil det i 20 % av stillingen bli vektlagt arbeid i poliklinikken slik at gode samarbeidsforbindelser mellom poliklinikkens fagmiljø og FACT-UNG-team utvikles.

Nic Waals Institutt er en stor poliklinikk så utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander vil være svært varierte og interessante. Vi er opptatt av fagutvikling og arbeider stadig med å forbedre våre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder. Nic Waals Institutt har lange tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning, og er opptatt av å legge til rette for dette. Vi har en dyktig og engasjert legegruppe som består av fem overleger og fire leger i spesialisering. Avdelingsoverlege i klinikksjefens stab og ledergruppe samarbeider inn mot alle seksjoner i klinikken og har et særskilt samarbeid inn mot ambulant seksjon. Seksjonsleder i ungdomsseksjonen er overlege. 

 Overlege - 3-årig prosjekt er rammen Grünerløkka, St. Hanshaugen bydel og Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt har fått støtte til i første omgang. Ved interne søknader fra faste ansatte, vil vi legge til rette for permisjon fra fast stilling. Ved eksterne søknader er vår og myndighetenes ambisjon at prosjektet skal bli vellykket og bringes inn i vanlig drift etter prosjektperioden. Overlegestillingen er en sikker fast jobb ved Nic Waals Institutt skulle prosjektet bli avsluttet etter 3 år. 
 
Arbeidsoppgavene omfatter:
Bygge opp og utvikle FACT-UNG-team i 3-årig prosjekt med sikte på å få en god, bærekraftig, relevant og viktig hjelp til en pasientgruppe som i dag ikke har et godt nok tilbud slik at vi vil anbefale å innlemme prosjektet i vanlig drift. 
 
Kvalifikasjoner: 
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
• Søkere som er godkjent som spesialist i voksenpsykiatri er også velkomne til å søke
• Erfaring med ambulant arbeid, eventuelt med FACT-arbeid innen voksenfeltet
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 
Vi kan tilby
• Et spennende oppdrag med gode muligheter til å være med å påvirke utviklingen av et nytt tilbud for barn og unge
• Et godt forankret faglig nettverk til NWI og et nytt og spennende arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling 
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av stort engasjement og høy faglighet
• Sykehuset har personalhytter i Trysil og Eggedal
• Vi disponerer personalbarnehage 
 
Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.
Det bes oppgis to referansepersoner. 
 
Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Anne-Stine Meltzer
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 22028800 / 917 81 789
Arbeidssted
Spångbergveien 25
0853 OSLO