Kort om arbeidsgiver
Klinikk for kvinne, barn og familie i HNT består av flg:

Barne og ungdomsposten HNT
Habiliteringstjenesten for barn og unge HNT
Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling HNT
Gyn/Føde/ Barselavdelingen – Sykehuset Namsos
Gyn/Føde/barselavdelingen – Sykehuset Levanger

Barne og ungdomsposten i Helse Nord-Trøndelag består av flg:

● Sykehuset Levanger: Sengeenhet, neonatalenhet, dagbehandling og poliklinisk enhet.
● Sykehuset Namsos: Poliklinisk enhet.

Begge sykehus har nært samarbeid med habiliteringstjenesten for barn og unge, BUP og sykehusets øvrige avdelinger.

Barne og ungdomsposten i HNT har et faglig samarbeid med St. Olavs hospital.

Stillingen som lege i spesialisering er plassert ved Sykehuset Levanger, men kan også være mulighet for tjeneste ved poliklinisk enhet på Sykehuset Namsos. Dette avtales med den som tilsettes. Lis legene går 7 delt vakt.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.

Ved internt opprykk kan andre stillinger bli ledige.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent LIS1-tjeneste
 • Allmennleger som trenger praksis for sin spesialitet i allmennmedisin, vil også være aktuell

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe mot vår visjon: å være på lag med våre pasienter for deres helse.
 • Faglig engasjement og evne til samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Vilje til å dele kunnskap med andre.
 • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedrift.
 • Bedriftshelsetjeneste.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Angelique Tiarks
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 74098835
Navn: Randi Brenne Dreier
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 74098710
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og habiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger
Kirkegata 1
7600 Levanger