Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Ved Stekke legesenter er det ledig fastlegehjemmel med mulighet for overdragelse fra 01.03.2020.
 
Stekke legesenter er et privat drevet 4 legesenter i tillegg til LIS 1 og er lokalisert i sentrum av Verdal. Legesenteret har et trivelig arbeidsmiljø, stabil bemanning og er oppdatert mht lab og medisinsk utstyr. Senteret bruker System X og er tilknyttet Norsk helsenett. Hjemmelen har en etablert listestørrelse på 900 pasienter.  20 % stilling som tilsynslege i Verdal fengsel er tilknyttet hjemmelen. Med hjemmelen følger plikt til å delta i Innherred interkommunale legevakt, 32-delt, ved Sykehuset Levanger og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid.
 
Kvalifikasjoner
Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1ved tidspunkt for oppstart.
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 
Krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven.
 
Vi tilbyr
Gode lokaler, faglig dyktige medarbeidere og trivelig arbeidsmiljø
Det er åpenhet for å diskutere løsninger i oppstartsfasen og etableringstilskudd ved overdragelse. Vi tilbyr gjennomføring av LIS 3 løp til spesialitet i allmennmedisin.
Kommunen har et tett og godt samarbeid med fastlegene både gjennom tillitsvalgte, ALU og Samarbeidsutvalget.

 
Annet
Det forutsettes at det inngås avtale angående økonomi og drift med legesenterets øvrige leger.
 

Søknad sendes
Søknadsfrist 09.02.2020
 
Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett: https://www.verdal.kommune.no

Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte servicekontoret Verdal tlf. 74 04 82 00 for bistand.
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.
 
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid B. Krizak
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90634160
E-post: turid.krizak@verdal.kommune.no
Navn: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99514106
E-post: ranghild.aunsmo@verdal.kommune.no
Navn: Guri Holmvik
Tittel: Fastlege ved Stekke legesenter
Telefon: 416 69 770
E-post: guri.holmvik@stekkelegesenter.no
Arbeidssted
Stekke legesenter
Fløytarvegen 3B
7650 VERDAL