Kort om arbeidsgiver
Sykehuset har 12 senger til utredning, behandling, og spesialisert rehabilitering innen inflammatoriske revmatiske sykdommer, og stor poliklinisk aktivitet med infusjonsenhet samt DXA måling.
 
Revmatismesykehuset er inne i en prosess der vi jobber med å utvide våre «in house» tjenester. Vi har i dag to seksjoner, seksjon for inflammatoriske revmatiske sykdommer og seksjon for non-inflammatoriske revmatiske sykdommer der sistnevnte er nyetablert. Begge utlyste stillinger vil også innebære delaktighet i utvikling av denne seksjonen videre fremover.
 
Kvalifikasjoner:
Gyldig norsk autorisasjon som lege. Norsk spesialistgodkjenning må foreligge, eller forventes innen kort tid etter ansettelse. Behersker norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig. Erfaring fra «Helse og arbeid» (tidligere «Raskere tilbake») eller tverrfaglig utredning av sammensatte muskelskjelett plager er ønskelig.
 
Personlige egenskaper:
Samarbeide godt med pasienter og øvrige personale. Strukturert, fleksibel og løsningsorientert. Interesse for revmatologi er en fordel.
 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til avd. overlege Liz Loli tlf. 90 71 00 36/ Direktør: Benedikt Philipp Wetzel  tlf: 40673522
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Revmatismesykehuset
Seksjon for non-inflammatorisk revmatisk sykdom
Kontaktpersoner
Navn: Liz Loli
Tittel: avd. overlege
Telefon: 61 27 95 00 / 90 71 00 36
Navn: Benedikt Philipp Wetzel
Tittel: Adm. dir
Telefon: 40673522
E-post: rxbewe@revmatismesykehuset.no
Arbeidssted
Revmatismesykehuset
Margrethe Grundtvigsv 2
2609 LILLEHAMMER