Kort om arbeidsgiver

Ved Medisinsk avdeling, er det ledig engasjement som forskningsstipendiat i 2020, foreløpig for ett år, men med siktemål om 3-årig doktorgradsforløp.

Drammen sykehus har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. De siste årene har det vær økende forskningsaktivitet ved Medisinsk avdeling.  Drammen ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen, rekruttering, fagutvikling og utdanning.  Forskning og innovasjon ved Drammen sykehus skal tilstrebe høy kvalitet, være en integrert del av den kliniske virksomheten, komme pasientene til gode, stimulerer og være kvalitets- og kompetansehevende.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet "Comprehensive molecular diagnosis and management of hospital- and ventilator-associated pneumonia in Norway" (HVAPNOR). 

Prosjektet ledes fra Medisinsk avdeling, Drammen sykehus i nært samarbeid med Institutt for klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Prosjektleder er forskningssjef ved Drammen sykehus, dr.med. Lars Heggelund med tilknytning til Medisinsk avdeling. 

Arbeidsoppgaver

Dette PhD prosjektet har som overordnet mål å styrke mikrobiologisk diagnostikk, antibiotikastyring og behandling av sykehuservervet og respiratorassosiert lungebetennelse. 

Kvalifikasjoner

Det søkes fortrinnsvis etter cand.med. Klinisk erfaring i indremedisin, infeksjonssykdommer og mikrobiologi bil bli vektlagt.  Interesse for infeksjonsmedisinske problemstillinger og oppbygningen av lokal forskningsgruppe knyttet til diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner vektlegges.

Personlige egenskaper

Det er viktig med god motivasjon for klinisk forskning og gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Heggelund
Tittel: Forskningssjef DS
Telefon: 48285882
Navn: Einar Husebye
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90738787
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Forskning, Drammen sykehus
Dronninggata
3004 Drammen