Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Sør-Varanger kommune har ledig vikariat for fastlege i utdanningspermisjon fra 01.01.-31.12.20. Hjemmelen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 11 fastleger, og i tillegg til 2 turnusleger, er samlet.

Hjemmelen kan tillegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i inntil 20% stilling i h.h.t. den sentrale kommuneavtalen. Det forutsettes deltagelse i kommunal legevaktordning - ca. 10-delt vakt. Kirkenes legesenter er en veldrevet og godt organisert gruppepraksis i gode og moderne kommunale lokaler sentralt i Kirkenes. Legesenteret er velutstyrt og driver med flere diagnostiske prosedyrer. Lokalene er fra 2001, men nyoppusset i 2018. Kirkenes legesenter AS eies av fastlegene i fellesskap og ansetter hjelpepersonell samt sørger for felles driftsmidler. De enkelte legene driver privat som selvstendige enkeltmannsforetak med egen liste. Det er ansatt 9 helsesekretærer/sykepleiere i tillegg til egen daglig leder i ASet. CGM Allmenn (Winmed 3) benyttes som pasientjournalsystem.

Beskrivelse
Sør-Varanger kommune har ca 10.000 innbyggere og er en stor kommune i utstrekning. Vi har skog, fjell, jakt, fisk og et yrende turliv. Vi er en grensekommune både til Finland og Russland. Administrasjonsstedet Kirkenes er et senter i Barentsregionen og har eget sykehus. Vi har flyplass med flere daglige avganger til Oslo og Tromsø. Vi kan tilby et spennende fagmiljø med stor stabilitet innenfor allmennlegetjenesten.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona S. Søndenå på telefon 78977660/635 eller styreleder ved Kirkenes legesenter Jostein Tørstad på telefon 78977660/635.

Søknad sendes
Legeforeningens standard søknadsblankett for legestillinger skal benyttes og søknaden sendes til: Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78977600.

Attester og vitnemål vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jostein Tørstad
Tittel: Styreleder
Telefon: 78 97 76 00/635
Navn: Mona Søndenå
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 44 519 / 78977660
E-post: Mona.Sondena@sor-varanger.kommune.no
Arbeidssted
Kirkenes legesenter
Storgata 2
9900 KIRKENES