Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, er det ledig en fast stilling og et vikariat i redusert stilling: 
Et vikariat som lege i spesialisering i 40-60 % stilling (LIS), fra 01.03.- 01.10.2020, med mulighet for forlengelse   
En fast stilling som lege i spesialisering (LIS), fra 01.03.2020.  
Ved interne opprykk i avdelingen kan det bli andre stillinger ledig.  
Avdeling for patologi er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) i OUS og LIS roterer mellom disse tre sykehusene.
Avdelingen har ca. 260 ansatte, derav 50 spesialister/overleger og 20 LIS.

Avdelingen er landets største patologiavdeling og er godkjent for 5 års utdanning innen patologi. Vi har et meget stort og variert prøvemateriale. Legene er organisert i åtte faggrupper. Avdelingen hadde samlet i 2019 65 000 histologiske prøver, 15 000 cytologiske prøver, 13 000 molekylærpatologiske analyser, 1000 elektronmikroskopiske analyser og 350 obduksjoner. Mellom 120 og 140 vitenskapelige publikasjoner publiseres årlig og 6 doktorgrader utgikk fra avdelingen i 2018.
Stillingene knyttes ikke opp til spesifikke faggrupper, men går inn i den generelle LIS utdanningen ved avdelingen, med arbeidsoppgaver knyttet til alle avdelingens lokalisasjoner.

Vi søker ansvarsbevisste personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre, tilegne seg kunnskap, jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.
Da dette er utdanningsstillinger er det ønskelig at den som ansettes er interessert i å fullføre en spesialistutdanning innen patologi.
For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste
fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.
 
Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Vennligst angi hvilken av stillingene man er interessert i.

Arbeidsoppgaver
Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon.

Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra patologi og/eller forskning er ønskelig. Gode IKT kunnskaper er en fordel.
 • Søkere må tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
Utdanningsretning
 • Medisin
 • Laboratoriefag
 • Utdanningstittel: Lege i spesialisering i patologi 
  Utdanningsnivå
 • Universitet  
Språk  
 • Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk muntlig og skriftlig.  Søkere som ikke oppfyller dette kriteriet vil ikke bli vurdert til stillingen  
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for laboratoriemedisin, Enhet for leger i spesialistutdanning
Kontaktperson
Navn: Ingvild Lobmaier
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22782409
E-post: sbkori@ous-hf.no
Arbeidssted
Ullernchasseen 64
0379 Oslo