Kort om arbeidsgiver
Sykehjemsetaten forsterker legetjenesten og søker etter en spesialist i psykiatri. 

Vil du være med å styrke tilbudet til pasienter med psykiske utfordringer/lidelser på langtidshjem og helsehus i Oslo kommune?

Sykehjemsetaten har tre forsterkede avdelinger for psykiatriske pasienter ved henholdsvis Akerselva, Vinderen og Ellingsrudhjemmet sykehjem. I tillegg skal det opprettes korttidsplasser for psykiatriske pasienter på Ullern helsehus.  Det er stor pågang på disse avdelingene, og det er derfor planer om å etablere flere plasser. En del av våre pasienter er under 65 år og har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde.
Vi søker deg som har stort engasjement for faget, og som har lyst til å bidra til forbedringer i Sykehjemsetatens tilbud til en sårbar pasientgruppe.

Du må like å jobbe tverrfaglig, ha gode kommunikasjonsevner og trives med undervisning og veiledning. En viktig oppgave blir å bidra til kompetansehevning rundt pasientene, i samarbeid med sykehjemslegen og resten av personalet og spesialisthelsetjenesten. Vi trenger deg som evner å jobbe systematisk over tid. Målet med stillingen er  å sikre at våre pasienter får et så godt faglig tilbud som mulig der de bor.

Det vil være gode muligheter til å være med å forme stillingen, i samarbeid med institusjonene og etatsoverlegen. Vi ønsker å legge til rette for at du fortsatt kan ha god kontakt med fagmiljøet i spesialisthelsetjenesten.

Kun elektroniske søknader på denne stillingen vil bli behandlet.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for medisinskfaglig oppfølging av pasienter med psykiatriske problemstillinger  i samarbeid med legegruppen på den enkelte institusjon.
 • Bidra aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasientene.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Supervisere og veilede andre leger innen sitt fagområde.
 • Bidra aktivt i faglig videreutvikling av institusjonene.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i voksenpsykiatri og erfaring fra somatikk.
 • Tidligere erfaring fra veiledning er en fordel. 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt bestått både muntlig og skriftlig norskprøve tilsvarende høyere nivå. (Bergenstesten eller norsk høyskoleutdanning).
 • Behersker de vanligste IKT-verktøyene, samt har god kunnskap i dokumentasjonsverktøy.
 • I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det krav til stillingen om gyldig politiattest før tiltredelsen.
 • Erfaring fra DPS og alderspsykiatri er ønskelig
 • God kjennskap til ulikhetene mellom 1. og 2. linjetjeneste og ulike samhandlingsflater er ønskelig

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har engasjement og pågangsmot, samt jevnt godt humør.
 • Du takler utfordringer og høyt arbeidstempo.
 • Du har gode samarbeidsevner, samt evnen til å kunne arbeide selvstendig og effektivt.
 • Du er positiv og fleksibel
 • Du forstår grenseoppgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
 • Du bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du engasjerer deg i forbedringsarbeid 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Varierte dager med bredt spekter av medisinske utfordringer med rask pasientflyt.
 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber ut i fra Oslo kommunes verdigrunnlag (Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt).
 • Stillingen har for tiden 37,5 timer per uke.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktperson
Navn: Johnny Jakobsen
Tittel: Institusjonssjef
Telefon: 91109165
E-post: johnny.jakobsen@sye.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Ullernchausséen 111
0284 OSLO