Kort om arbeidsgiver
Ved enhet Radiologer, Klinikk Hammerfest, er det ledig vikariat for Lege i spesialisering (LIS 3) i radiologi fra 01.03.2020.

Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 10 radiografer og 3 sekretærer.
Vi har en ny og spennende maskinpark som består av MR 1,5 tesla, ny CT med bred detektor, ny Ultralyd, Konvensjonell rtg og gjennomlysning.
Vi har Sectra Ris/Pacs, som er felles for alle billeddiagnostiske avdelinger i Helse Region Nord.

Arbeidsoppgaver

 • Delta aktivt i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
 • Stillingen innebærer deltagelse i vaktordning, etter introduksjonstid.
 • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Turnustjeneste/LIS1 må være fullført.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og ønske om videre utdanning i radiologi.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi er en moderne avdeling.
 • Du får kolleger med humor og høy arbeidsmoral.
 • Vi har tett kontakt med våre klinikere og samarbeidspartnere
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Grete Norvang
Tittel: Overlege
Telefon: 92057417
E-post: Grete.Norvang@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST