Kort om arbeidsgiver

Det er ledig vikariat for lege i spesialisering i nevrologi fra 1.3.2020, med mulighet for tidligere tiltredelse. Stillingen vil inngå i en rotasjonsordning med tjeneste ved flere av avdelingens sengeposter for å oppfylle læringsmål i henhold til ny spesialistutdanning. Også rotasjon til andre avdelinger med LIS-stillinger i nevrologi, Nevroklinikken kan være aktuelt (SSE, Avd. for nevrohabilitering). 

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. 

Nevrologisk avdeling har
sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.
Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon
for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra hele landet for utredning og
behandling av særlig vanskelige tilstander. Avdelingen har spesielt stor
ekspertise knyttet til hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel,
bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose (MS) og andre
betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg,
smertefulle sykdommer i perifere nerver men også en rekke andre tilstander.

Avdelingen har tre sengeposter: Nevrologisk sengepost på Ullevål tar imot
pasienter med akutte nevrologiske tilstander fra Oslo, Slagposten på Ullevål
skal ta imot alle Oslo-pasienter med mistanke om hjerneslag og Nevrologisk
sengepost på Rikshospitalet har flere regionale funksjoner. Avdelingen har to
laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har
spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for
nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

 

Arbeidsoppgaver

  • LIS-stilling i nevrologi med deltagelse i vaktordning
  • Aktiv vakt hele døgnet, delte vaktdøgn
  • Gode muligheter for faglig fordypning og deltagelse i forskning

Kvalifikasjoner

  • Utdanningsretning: Medisin
  • Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanningsløp i Norge.
  • Erfaring fra nevrologi eller relaterte fag er ønskelig. 
  • Gode kliniske ferdigheter. 
  • Søkere som har gjennomført LIS 1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Harald Mathias Strøm Toft
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99514189
E-post: mtoft@ous-hf.no
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling - Ullevål
Ullevål
0424 Oslo