Kort om arbeidsgiver
Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Eget tilbud til demente som trenger skjerming i en av langtidsavdelingene. Videre har enheten dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten har 4 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.
Korttidsavdelingen har ansvar for kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH); somatikk og psykiatri/rus.
Enheten er deltaker i flere av pasientsikkerhetsprogrammet sine innsatsområder, blant annet legemiddelhåndtering i sykehjem, ernæring og fall-forebygging.
Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH.
Lyngdal kommune benytter Profil som fagsystem.
Ved LBS er det totalt 100% sykehjemslege-stilling, hvor 50% nå lyses ut. LBS har legedekning alle ukedagene ved sykehjemmet. Du som begynner i stillingen vil kunne samarbeide og konferere med den andre sykehjemslegen ved behov. Vår andre sykehjemslege har flere års erfaring i sykehjemsmedisin og er spesialist i allmennmedisin. 
 
Arbeidsoppgaver sykehjemslege:
 • Medisinskfaglig ansvar for legetjenesten til beboere, herunder visitter og fortløpende pasientarbeid.
 • Medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom, KØH; somatikk og psykiatri/rus samt utredning og observasjon av beboere ved KØH, kort- og langtidsopphold.
 • Samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisttjenesten.
 • Oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten.
 • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten, herunder forsvarlig medisinering.
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer samt pårørende samtaler.
 • Dokumentasjon i bl.a. fagsystemet Profil.
   
I kombinasjon med stillingen som sykehjemslege er det mulighet for å søke på 50% vikarlege ved Lyngdal legesenter.
 
Lyngdal har et stort og veldrevet legesenter med 10 fastlegehjemler og ca. 9500 pasienter på listene. Kontoret bruker journalsystemet System-X. Vi ønsker å tilby 50% legevikarstilling som selvstendig næringsdrivende, og informerer samtidig om mulighet for fastlegehjemmel i nærmeste fremtid. Hovedoppgaven til legevikarstillingen vil være øyeblikkelig hjelp funksjonen ved legesenteret. 
 
Kvalifikasjoner:
 • Søker er autorisert som lege i Norge og godkjent LIS1/turnustjeneste.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten)
 • Ønskelig med erfaring fra sykehjemsmedisin og norsk allmennpraksis
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med bruker, pårørende og kollegaer i tjenesten
 • Evne til å jobbe både selvstendig, strukturert og faglig godt
 • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Behersker de vanligste kommunale IKT-verktøy
 • Vedrørende vikarlege stilling: Må ha førerkort, og det er en fordel å ha akuttmedisinkurs og nødnettkurs

I forhold til stillingen som sykehjemslege tilbyr vi: 
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet
 • Tverrfaglig samarbeid, trivelig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.
 • Inntil 2 års tjeneste i stillingen kan inngå i spesialisering i allmennmedisin.
   
Før tiltredelse må politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 legges fram.
Stillingen som sykehjemslege er ledig fra 01.02.20. Ønsket oppstartsdato for vikarstillingen ved Lyngdal legesenter er snarest mulig.
 
Spørsmål om stilling som sykehjemslege rettes til virksomhetsleder Hildegunn Vik Risnes tlf. 47665179 eller avdelingsleder Gunn Venke Lund tlf. 92291484
 
Spørsmål vedrørende stilling som vikarlege rettes til Lyngdal legesenter v/daglig leder Linn Viken Haddeland, linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no, tlf. 38 34 04 40
 
Søknadsfrist: 09.02.2020
 
Lyngdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og søknadsskjema til ledige stillinger i Lyngdal kommune bør benyttes.
Søknaden skrives på norsk.
Søknadsskjema, med veiledning, finner du på:https://lyngdal.easycruit.com/
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hildegunn Vik Risnes
Tittel: Virksomhetsleder institusjon
Telefon: 47665179
E-post: Hildegunn.Vik.Risnes@lyngdal.kommune.no
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Daglig Leder Lyngdal Legesenter
Telefon: 38 34 04 40
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
Arbeidssted
Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal legesenter
Bergsletta 2
4580 LYNGDAL