Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri for Vestfold fylkes befolkning.

Avdelingen er lokalisert to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli. Kognitiv svikt og alderspsykiatri, akuttseksjonene og spesialpoliklinikkene er lokalisert i Tønsberg.

Langtids- og sikkerhetsseksjonen er beliggende på Granli.

Utredningsseksjonen for kognitiv svikt og alderspsykiatri er fylkesdekkende og består av

 • Utredningspoliklinikk for kognitiv svikt og alderspsykiatri
 • Utredningspost for kognitiv svikt og alderspsykiatri   

Vi driver systematisk arbeid med kvalitet og deltagelse i kvalitetsregistrene KVALAP og NORKOG og har følgende stiling ledig: 

Overlege

100 % svangerskapsvikariat for spesialist i psykiatri – tiltredelse april/mai 2020 evt. etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig utredning og behandlingsansvar for pasienter
 • Utstrakt samhandling i seksjonen og veiledning til aktuelle samarbeidspartnere
 • bakvakttjeneste – som fortiden er 12 delt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller annen relevant erfaring
 • Erfaring og interesse for fagområdet alderspsykiatri
 • Dokumentert norsk godkjenning, samt inneha tilfredsstillende kunnskap i norsk eller skandinavisk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene
 • Gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og har evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Tverrfaglig teamarbeid med psykiater, psykologspesialister, geriater, nevrolog, spesialsykepleiere og sosionom.
 • Vi holder til i tidsriktige og moderne lokaler
 • Gode pensjons-, låne -og forsikringsvilkår i KLP 

 Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Merete Lund Hulaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92210998
E-post: merete.hulaas@siv.no
Navn: Ove Westgård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239477
E-post: ove.westgard@siv.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Håkon V gate 17a
3116 Tønsberg