Kort om arbeidsgiver
En av våre fastleger går av med pensjon og slutter i sin stilling. Han har per i dag 710 pasienter på sin pasientliste. Vi søker derfor nå etter en lege som kan overta fastlege-hjemmelen i Lyngdal kommune.
 
Kvalifikasjoner:
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
  • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten)
  • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.

Til legehjemmelen er det tillagt:
  • Deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus
  • Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 t/uke i kommunal bistilling
     
Separat avtale om drift av allmennpraksis inngås i henhold til partenes rammeavtaler. Det forutsettes enighet med nåværende fastlege ved senteret om økonomiske vilkår jf. ASA 4310 punkt. 5.6.
 
Hjemmelen er ledig fra 1. april 2020.
 
Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter ved daglig leder Linn Viken Haddeland, tlf. 38 34 04 40 eller e-post linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
 
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
 
Søknadsfrist: 02.02.2020
 
Lyngdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og søknadsskjema til ledige stillinger i Lyngdal kommune bør benyttes. Søknaden skrives på norsk.
Søknadsskjema, med veiledning, finner du på: https://lyngdal.easycruit.com/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Daglig leder
Telefon: 38 34 04 40
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
Arbeidssted
Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 LYNGDAL