Kort om arbeidsgiver
Fra 1.4. 2020 har vi ledig fast overlegestilling i klinisk farmakologi.

Dersom intern kandidat ansettes i fast stilling, blir det ledig overlegevikariat fra 1.4.2020 til 1.10.2022.
Ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål jobber vi med klinisk farmakologiske tjenester knyttet til analyse av rusmidler, toksiske alkoholer, hjerte-karmidler, i tillegg til utvalgte antibiotika, antiepileptika og psykofarmaka. Vi har fem overlegestillinger og fire LIS-stillinger i seksjonen. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for de farmakologiske analysene som utføres på Ullevål og samarbeider tett med analyseenheten og utviklingsenheten internt i seksjonen. Vi har også utstrakt samarbeid om farmakologiske problemstillinger med både klinikere og forskere i og utenfor sykehuset. Seksjonen er i gang med å utvide og effektivisere analyserepertoaret hva gjelder flere av de nevnte fagområdene.
Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin og har oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har virksomhet innen klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk farmakologisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning,
dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi, legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning. Avdelingen har til sammen ca. 130 ansatte. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi utgjør tre
av seksjonene i avdelingen, og har laboratorievirksomhet foruten på Ullevål, også på Rikshospitalet og ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. Klinisk farmakologi har fra 1.4.2020 til sammen åtte overleger og fire leger i spesialisering.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søknader sendt elektronisk via webcruiter vil bli vurdert.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra aktivt i en fremtidsrettet utvikling av faget klinisk farmakologi, og av seksjonen og enheten
 • Ha medisinskfaglig ansvar for utvalgte analysegrupper, noe som bl.a. innebærer ansvar for svarkommentarer/fortolking, analyserepertoar og måleområder
 • Sammen med resten av legegruppen være bindeledd mellom klinikere og laboratoriet. Kontakten med klinikere innebærer for eksempel prosjektsamarbeid, kliniske vurderinger, svarkommentering, undervisning og møtedeltakelse. Kontakten med laboratoriet innebærer blant annet deltakelse i metodeforbedring/-effektivisering og kvalitetsarbeid.
 • Delta i forskning og utvikling innen relevante fagområder  
 • Delta i interne og eksterne møter, arbeidsgrupper, råd og utvalg
  Samarbeide med andre enheter og seksjoner i Avdeling for farmakologi og med andre fagmiljø i og utenfor OUS 
 • Veilede LIS og bidra i implementering av ny LIS-utdanning i OUS

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen (cand.med.) 
 • Godkjent spesialitet i klinisk farmakologi, evt. kort tid til ferdig spesialist 
 • Kunne vise til et bredt faglig engasjement i klinisk farmakologi 
 • Erfaring fra arbeid i klinisk farmakologi på sykehus 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig  
 • Doktorgrad er ønsket

Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsevner  
 • Være løsnings- og resultatorientert  
 • Ha gode evner til å skape relasjoner og bygge nettverk  
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team  
 • Ha evne til selvstendig arbeid  
 • Ha høy arbeidskapasitet  
 • Være motivert for å drive frem faget klinisk farmakologi

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale  
 • Høyt faglig nivå  
 • Utfordrende og variert arbeid  
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø Medlemskap i pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingebjørg Gustavsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92086824
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon klinisk farmakologi Ullevål
Ullevål sykehus
0450 Oslo