Kort om arbeidsgiver
Ved anestesiavdelingen, ortopedisk klinikk, er det ledig fast 100% stilling som overlege. Vi ønsker en dyktig spesialist i anestesiologi med interesse for, og erfaring med regionalanestesi.
 
Anestesiavdelingen har høyt faglig nivå på anestesi til ortopedisk kirurgi, og er bemannet med 1 avdelingsoverlege og 5 overleger. Ved ortopedisk klinikk drives kun elektiv virksomhet med stort pasientvolum innen flere diagnosegrupper. Det er et trivelig arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere på et attraktivt sykehus i utvikling.

Stillingen inngår i gjeldende vaktordning som for tiden er 6-delt tilstedevakt, 6-delt tilstedevakt til kl 20:00, deretter lite belastet hjemmevakt til neste dag. Telefonberedskap hver 6. helg uten oppmøteplikt. Fri i turnus hver 6 fredag, samt 10 avspaseringsdager i året. Anestesilegene deltar i preoperativ anestesipoliklinikk.

Det er for tiden 4 ukers fellesferie i juli/august, fri helger og helligdager, og minimal aktivitet i julen og påsken. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Mulighet for personalbarnehage.

Det ønskes søkere med spesiell interesse for, kompetanse og erfaring innen regionalanestesi, som kan være med på å videreutvikle sykehusets anestesiologiske virksomhet. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, relevant erfaring og personlige egenskaper.

For nærmere opplysninger kontakt overlege Frode Fjellanger, Tlf. 948 72 117, e-post: frode.fjellanger@mhh.no eller overlege Unni Toftegaard, e-post: unni.toftegaard@mhh.no tlf.: 474 14 123.
 
Søknad vedlagt CV, attester og søknadsblankett for legestillinger sendes postmottak@mhh.no eller til Martina Hansens Hospital, Postboks 823, 1306 Sandvika innen 26.01.2020.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Anestesiavdelingen, ortopedisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Frode Fjellanger
Tittel: ass. avdelingsoverlege
Telefon: 948 72 117
E-post: frode.fjellanger@mhh.no
Navn: Unni Toftegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 474 14 123
E-post: unni.toftegaard@mhh.no
Søknad
Søknad sendes: Martina Hansens Hospital
Postboks 823
1306 SANDVIKA

Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Dønskiveien 8
1346 GJETTUM