Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å arbeide som anestesilege på en spennende og fremtidsrettet operasjonsavdeling i vekst? Intervensjonssenteret er en
tverrfaglig organisert avdeling i Akuttklinikken OUS, Rikshospitalet.
Avdelingen driver avansert pasientbehandling, forskning, utvikling og opplæring
innen kirurgi, endoskopi, røntgen, ultralyd og MR-veiledede
behandlingsprosedyrer i et høyteknologisk internasjonalt miljø med ulike
medisinske spesialister, forskere og ingeniører. Intervensjonssenteret har seks
moderne hybride operasjonsstuer med angio, MR og CT. Alle kirurgiske disipliner
har prosjekter på avdelingen. Aktiviteten domineres av kirurgi innen thorax,
gastro, og nevrokirurgi samt intervensjonsprosedyrer på hjerte og kar. Det
gjøres både klinisk og eksperimentell forskning og senteret har tilknyttet fire
professorater og seks forskningsgrupper hvor forskningsgruppen "Clinical
and experimental cardiovascular monitoring" inngår i avdelingens anestesiseksjon.
Det er i dag to fast ansatt anestesileger og syv anestesisykepleiere tilknyttet
seksjonen. Seksjonen samarbeider tett med OUS Rikshospitalets anestesiseksjon
og en anestesilege derfra er allokert til avdelingen. Vi søker nå om en tredje
fast ansatt anestesilege på Intervensjonssenteret slik at vi i alt blir fire
anestesileger som dekker senterets aktiviteter. Per dags dato er det ikke
tillagt vakter i stillingen og vi har fri helger, jul, påske og felles
sommerferie. Besøk gjerne vår hjemmeside www.ivs.no for mer informasjon om senteret.

Arbeidsoppgaver

Utføre anestesi til operasjoner og intervensjoner på avdelingen.

Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer.

Delta i kliniske og eksperimentelle studier på avdelingen som aktiv fagperson.

Samarbeide med internt og eksternt personell som fagperson

Kvalifikasjoner

Norsk legeautorisasjon

Spesialist i anestesiologi

Forskningserfaring er ønskelig, men ikke nødvendig.

Behersker norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Er engasjert i faget.

Har interesse for forskning og utvikling.

Løsningsorientert, fleksibel og interessert i nye måter å gjøre ting på.

Har arbeidsglede og liker å liker å samarbeide med andre.

Synes det er morsomt å jobbe i et høyteknologisk miljø.

Vi tilbyr

Mulighet for klinikk og forskning i tverrfaglig høyteknologisk internasjonalt miljø.

Lønn etter avtale.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Per Steinar Halvorsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 46431499
E-post: sthalvor@ous-hf.no
Arbeidssted
Intervensjonssenteret Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo