Kort om arbeidsgiver
Er du psykiater og ønsker å jobbe som overlege i et spenstig og engasjert miljø?

Vi har ledig en fast fulltidsstilling som overlege/psykiater ved vår Allmennpoliklinikk.

Allmennpoliklinikken har 23 behandlerstillinger og er tverrfaglig sammensatt av 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS), 5 psykologspesialister, 9 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom.

Det er et stort overlegemiljø ved vårt DPS med totalt 10 overleger. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.

DPS Øvre Romerike består av de 4 polikliniske seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter (TiRe), Seksjon for gruppeterapi (SFG), Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern, og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Vårt opptaksområde er Øvre Romerike bestående av 6 kommuner, med i alt 107000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.

Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Bidra i internundervisning.
 • Deltagelse i generelt utviklingsarbeid av seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp.
 • Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet avklaringssamtaler med nye pasienter, godkjenning av epikriser, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved innleggelser av pasienter til døgnavdelinger, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger.
 • Spesialistspesifikke oppgaver som kan tilkomme er for eksempel vedtaksansvar og oppfølging for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgn.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme.
 • Inngå i bakvaktsordning opp mot døgnseksjonene; vaktplan på 42 uker, en bakvakt hver 8.uke.
 • Bistand opp mot andre seksjoner ved DPS'et.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemtenkning og systemkunnskap)
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra allmennpoliklinikk er ønskelig.
 • Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Felles internundervisning ukentlig.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig.
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Trygve Andreas Sætherskar
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47252963 el 63941200
E-post: trygve.andreas.saetherskar@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ØVRE Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
Henrik Bullsveg 123
2052 Jessheim