Avdelingen er en av de største i medisinsk divisjon, og har ca 160 ansatte fordelt på ti underliggende seksjoner; herunder sengeområder med 27 og 14 senger, hjerteovervåkning med 11 senger, poliklinikk, dagbehandling, brystsmerteenhet og seksjoner for ultralyd- og implantasjonsvirksomhet. For oss er forskning et satsningsområde. Det fokuseres særlig på klinisk-rettet forskning. Både sykepleiere og leger er engasjerte i ulike forskningsprosjekter, dels oppdragsforskning og dels egen initiert forskning på doktorgradsnivå. Avdelingen for hjertesykdommer har gruppe II-status i henhold til gamle spesialistregler i kardiologi.

 Vi har nå ledig fast 100 % stilling som LIS3 på avdeling for hjertemedisin 

Tjenesten gir bred pasientkontakt og omfattende erfaring med vanlige kardiologiske tilstander. Det store pasienttilfanget gjør at man også får erfaring med å håndtere alle typer kardiologiske problemstillinger.


Se vår film her!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Den ansatte vil få tjeneste ved rotasjon mellom alle avdelingens seksjoner: Hjerteovervåking, koronarangiografi-og PCI lab, ekkolab ,pacemaker- og ICD-lab poliklinikk og dagavdeling, sengeposter og akutt kardiologisk mottak.
 • Den ansatte skal delta i den til enhver tid gjeldene vaktordning. Vaktordningen er for tiden 10-delt tilstedevakt for LIS 3.

Kvalifikasjoner

 • LIS 3 passer for leger som nærmer seg slutten på utdanning i indremedisin og som ønsker grenspesialisering i kardiologi.
 • Relevant yrkeserfaring vil vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å samarbeide i team
 • Å takle en hektisk arbeidsdag
 • Forskningserfaring prioriteres

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og veiledning
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Torhild Pynten Ugelstad
Tittel: Avdelingssjef
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertesykdommer, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen