Kort om arbeidsgiver

Anestesiavdelingen har ledig 1-års vikariat som overlege med mulighet for fast stilling.  

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte, hvorav 60 er leger, 18 av disse er LIS.

Avdelingen har to LIS i primærvakt og to overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt en overlege i langdagssjikt. I tillegg har intensivseksjonen egne leger i hjemmevaktordning.

Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen.

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Det planlegges oppstart av døgnkontinuerlig PCI-virksomhet. Vi har også nært samarbeid med barneavdelingen når det gjelder tilsyn av syke barn på nyåpnet barne-intermediær enhet.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ, og vil fortrinnsvis gå tilstedevakt i sekundærsjiktet.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlige egenskaper vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
  • Kort reisevei til Oslo.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Alf Kristoffer Ødegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95889759
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen