Kort om arbeidsgiver
Meget attraktiv fastlegehjemmel ledig ved Borgeåsen legesenter. Listelengde 1200 pasienter.

Borgeåsen legesenter er et veletablert legesenter med fire fastleger og en LIS1-lege (turnuslege).

Legesenteret ligger praktisk til på Borgeåsen like ved diverse butikker og fra mars 2020 også apotek. Det er fysioterapeuter i samme bygning og stor parkeringsplass med gratis parkering. God bussforbindelse. Borgeåsen Legesenter har erfarne helsesekretærer. Vi benytter CGM journalsystem og Melin betalingsterminal, er tilknyttet norsk helsenett og har elektronisk meldingsutveksling med pasienter, NAV, hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus. Vi har EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri tilknyttet data. Legesenteret er lett tilgjengelig for funksjonshemmede, har store lyse lokaler og en stabil pasientpopulasjon. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø hvor både humor og godt faglig samarbeid er viktig.

Ved overtagelse legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, kommunikasjon og evne til å drive praksis.

Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Søker må inneha norsk autorisasjon.

Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 2 - 4 vakter per måned. Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.

Oppstart etter avtale.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Søknaden sendes elektronisk ved å benyttte følgende link:

https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2336

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maja Kristin Foss
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97790883
E-post: Maja Kristin Foss <Maja.Foss@skien.kommune.no>
Navn: Sissen Borthne Gundersen
Tittel: Daglig leder Borgeåsen
Telefon: 92202705
Arbeidssted
Borgeåsen legesenter
Buervegen 18
3711 SKIEN