Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse. 
Helseavdelingen har etter omorganiseringen 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo: 
 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken Sør (KHOT ØVS), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken Nord (KHOT ØVN), kontorlokalisering i Moss
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss
I SHT er det ledig konsulentoppdrag for spesialist i radiologi på timesbasis tilsvarende 20% stilling. 


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetsaker m.m
 • Delta i systemrevisjoner 
 • Veilede og undervise helsepersonell 
 • Behandler klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4

Kvalifikasjonskrav
Medisinskfaglige kvalifikasjonskrav :
 • Lege som er spesialist i radiologi og med erfaring med alle modaliteter innen radiologi. Tjenesten vil særlig omfatte faglige vurderinger i tilsyns- og klagesaker
Personlige egenskaper m.m
 • Viktige personlige egenskaper er ansvarlighet, integritet, fleksibilitet, godt humør og gode samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne vil bli vektlagt
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Arbeidskapasitet og leveransedyktighet vil derfor bli vektlagt

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Konsulentoppdragene lønnes med kr 600,- per time.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Gaute Skirbekk 22 00 39 41, ass.fylkeslege Kirsti Haakens 22 00 37 12 eller fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51 / 913 84 968.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Arbeidssted
Fylkesmannen i Oslo og Viken
0150 OSLO