Jeg søker 100 % vikar til min fastlegepraksis, på Marienlyst legesenter, fra 10. februar 2020. Antatt varighet er 8-9 måneder, med mulighet for forlengelse.

Listelengde er 1 300 pasienter. Fire kurative dager i uken. Vi har CGM journalsystem og Helsenorge. Marienlyst legesenter har tre fastleger.
Det er mulighet for legevakter ved Oslo legevakt.

Søker må ha rett til refusjon fra HELFO. Søknadsfrist: snarest.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Samantha Salvesen Adams
Tittel: Fastlege
Telefon: 90 85 86 19
E-post: vikariat.adams@gmail.com
Arbeidssted
Marienlyst legesenter
Slemdalsveien 1
0369 OSLO