Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke. Kongsberg BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken  har 17 fagstillinger og vel 11 600 barn og unge i  opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 2 overleger i full stilling og to LiS- hjemler for lege. Alle stillingene er besatt.   

Det er aktivt og solid legemiljø i avdelingen. Oppgavene for legene er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker utifra en bio-psyko-sosial modell. Det er etablert gode rutiner for internundervisning med jevnlig oppdatering på ny forskning i feltet.

En av våre overleger skal i et års permisjon og vi har derfor ledig vikariat ved poliklinikken i tidsrommet 16.03.20 til 15.03.21.    

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat 
 • Veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet
 • Eventuell deltagelse i vaktordning avtales nærmere ved tiltredelse  

Kvalifikasjoner

Krav til søker

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaren LiS innenfor spesialiteten er også velkommen til å søke 
 • Førerkort for personbil
 • Søker må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • Politiattest må foreligge før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig, systematisk og planmessig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges                       

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av ivaretagelse og lagånd
 • Varierte arbeidsoppgaver i aktivt tverrfaglig miljø.
 • En arbeidsplass med travle medarbeidere som rapporterer stort arbeidspress og god trivsel, der det legges stor vekt på internt samarbeid og kollegastøtte 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Håkonsen Martinsen
Tittel: Overlege
Telefon: 32 72 58 80
Navn: Marit Steigre
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 32 72 58 80
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Kongsberg BUP, Vestre Viken
Klems gate 11
3613 Kongsberg