Kort om arbeidsgiver
Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor henholdsvis avdeling Siland legekontor med 4 utekontor og Finnsnes legekontor med 1 utekontor.

Målsetning er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester gjennom økt interkommunalt samarbeid, realistiske fastlegelister og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger. Tjenesten har avsatt tid til veiledning for LIS1 og LIS3 leger.
Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet gruppepraksiser med fastleger, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester.

Senjalegen Finnsnes legekontor er lokalisert i et distriktmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter og er felles for 3 kommuner i Midt-Troms med til sammen 19.500 innbyggere.

Ledig legehjemmel er samlokalisert på DMS med 14 fastleger og 2 LIS1 leger delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. 
 
Stillingen inngår i en gruppepraksis med 14 fastleger,  2 LIS1 leger og medisinstudenter. Finnsnes legekontor har en blanding av leger med fastlønn og leger med driftstilskudd.

Ledig fastlegehjemmel er nyopprettet og er overførte listeplasser fra fastleger som har behov for ønsker listereduksjon.
Ledig legehjemmel kan velge å jobbe i fastlønnsstilling eller med driftsavtale i kommunale lokaler.

Finnsnes legekontor har avdelingsleder, bioingeniører, helsesekretærer, sykepleiere, spesialsykepleiere i diabetes og kreftsykepleier.
Ca 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver 
 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift med 900 fastlege plasser.
 • Ingen allmennlegeoppgaver er planlagt i hjemmelen. Ved behov kan det bli tilpliktet inntil 7,5 t/uken allmennlegeoppgaver,med tilbud om listereduksjon.
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn
Vi tilbyr 
 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3
For lege med fastlønn:
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
 • Gode pensjonsordninger i KLP
For lege med driftsavtale:
 • Basistilskuddet dekker leie av lokaler, utstyr og hjelpepersonell ved Finnsnes legekontor. Et såkalt null-oppgjør. Det er ingen oppstart eller investerings utgifter tilknyttet ledig legehjemmel.
Kvalifikasjonskrav 
Formelle krav til stillingen: 
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Gode generelle data kunnskaper
Personlige egenskaper: 
 • Være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert. 
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings-, beslutnings- og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
For stillingen gjelder 
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, kreves ved tilsettinger der det er lovpålagt. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Kopi av attester og vitnemål skal framlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

Det bes om at det i søknaden oppgis to referanser.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med :
Virksomhetsleder legetjenesten Anita Ustad tlf: 924 47 911. epost: anita.ustad@lenvik.kommune.no eller  anita.ustad@senja.kommune.no
Sektorleder Helse: Evy Nordby tlf 481 73916 epost:Evy.nordby@lenvik.kommune.no  eller evy.nordby@senja.kommune.no

For mere informasjon se: www.senjalengen.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Senja kommune
Hjemmeside
Arbeidssted
Senjalegen avd. Finnsnes legekontor
Helsesenterveien 32
9300 FINNSNES