Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling FSS har ledig eit års vikariat for LIS2 i kirurgi frå 01.02.2020. Dei som er ferdig med turnus ultimo februar 2020 kan også søkja stillinga. 

Arbeidsoppgåver

  • Stillinga inneber teneste som underordna lege ved kirurgisk avdeling FSS, og stillinga inngår i 7-delt tilstadesvakt bak LIS1 med overlege i tertiærvakt 
  • Kirurgisk avdeling  har stor kirurgisk aktivitet 

Kvalifikasjonar

  • Søkjar må ha norsk autorisasjon
  • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
  • Motivasjon for kirurgisk teneste er viktig

Personlege eigenskapar

  • Vi ønskjer søkjar med motivasjon for teamarbeid og som har evne til samarbeid
  • Motivert for arbeid på kirurgisk fagområde.

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø i flat organisasjon
  • Løn etter overeinskomst
  • Gode pensjons-og forsikringsordningar  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Nils Sletteskog
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 578 31 781
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde